• 9 ZBIRKA GLAGOLSKIH NAPISOV V POKRAJINSKEM MUZEJU KOPER

  Predloka, detajl s kustodije v cerkvi sv. Janeza Krstnika (mojster Benko iz Sočerge): LET GOSPODNIH 1466 NA TO VRIME KO BIŠE GOSPODIN PRE MIHEL PLOVAN I GOSPODIN VID S SUČERGE […]

 • 8 OHRANJENI ZAPISI V ISTRSKIH VASEH

  Napisi v cerkvah in na kamnih CERKEV SV. ROKA V BORŠTU, 1573, 1631, 1766 Ob prenovi l. 1994 so odkrili tri glagolske napise na levi strani apside. Napisi so močno […]

 • 7 GLAGOLSKA PISNA OSTALINA

  Najstarejši glagolski napisi so t.i. KIJEVSKI LISTIČI, PRAŠKI ODLOMKI, MAKEDONSKI SPOMENIKI. Najstarejši glagolski zapis v Sloveniji so LJUBLJANSKE HOMILIJE – zbirka pridig iz 13. stoletja, iz l.  1444 izvira  LJUBLJANSKI […]

 • 6 RAZŠIRJENOST GLAGOLICE NA KOPRSKEM – VIRI

  – Koprski škof Rusca l. 1623 piše papeškemu nunciju na Dunaju: »….V vaseh, kjer prebivajo Slovenci, je nekaj duhovnikov tega naroda in tega jezika, ki svete maše in obredne molitve […]

 • 5 GLAGOLICA V SVETNE IN POSVETNE NAMENE

  Poleg tiskanih knjig glagolico odkrivamo še na pergamentih, napisih v kamnu , napisih vpraskanih na cerkvenih zidovih … Na kamnitih ploščah je veliko napak: klesarji, ki so v kamen gravirali […]

 • 4 GLAGOLJAŠI V KOPRU

  Iz okolice Zadra so se začeli glagoljaši v 15. stoletju  širiti na sever in sredi stoletja pridejo v Koper, kjer l. 1467 postavijo samostan. Koprski plemič Francesco de Spalatis je […]

 • 3 KDO SO GLAGOLJAŠI

  To so bili menihi 3. reda frančiškanov – imenovani tretjeredniki, ki so  izvajali bogoslužje v staroslovenskem cerkvenem jeziku, brali mašne knjige v glagolici, poučevali in opravljali vse administrativne posle  v […]

 • 2 ZGODOVINSKO OZADJE NASTANKA GLAGOLICE brata Ciril in Metod, »črke sv. Hieronima«

  L. 862 je moravski (češki) knez Rastislav prosil bizantinskega cesarja, naj mu pošlje misijonarje, ki poznajo staroslovanski jezik. Meniha, brata Ciril/Konstantin (ok. 825–869) in Metod (826 –885), sta se odzvala […]

 • 1 Glagolica

  Izhaja iz staroslovanske besede “glagolati“, kar pomeni govoriti. Glagolsko abecedo sestavlja 38 grafemov (pisnih znamenj za glasove). Okrogla glagolica: Oglata glagolica: Grška abeceda: Glagolica velja za prvo pisavo, ki je […]

 
 
 
Dostopnost